Meet the Team: Ramesh Kandagatla

‘Ik leer hier skills die ik bijna nergens anders kan leren’

Sabaas

Sabaas

06.09.2022
Meet the Sabaas Team Ramesh Kandagatla

– English below –

Wie zijn de mensen van Sabaas? Wat doen ze op een dag? Wat drijft ze? En waar genieten ze van in hun vrije tijd? In deze blogserie stellen we alle medewerkers van Sabaas een-voor-een aan je voor. Dit keer: Ramesh Kandagatla, SAP Consultant bij Sabaas.

Ramesh deed zijn bachelor Electronics and Communication Engineering in zijn geboorteland India. Sindsdien werkt hij al ruim tien jaar in het werkveld van SAP-basisadministratie waar hij diverse support- en implementatieprojecten uitvoerde. “Mijn werk bestaat uit het managen en upgraden van applicaties en ik werk veel aan IT-infrastructuren. Dat deed ik bijvoorbeeld de afgelopen vier jaar voor Deloitte USI. Daar werkte ik voornamelijk voor klanten die hun ERP-systemen on-premise draaien."

Een nieuwe uitdaging in het buitenland

Via via zag Ramesh dat Sabaas een vacature open hadden staan. “Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en wilde altijd al eens in het buitenland werken. Via een gemeenschappelijke kennis was ik al ooit in contact gekomen met Sabaas-partners Sander en René. Toen ik zag dat zij op zoek waren naar een consultant heb ik contact opgenomen, en van het een kwam het ander. Vanaf 1 juni 2022 werk ik voor Sabaas. De eerste weken werkte ik nog vanuit mijn vorige woonplaats Hyderabad in India. Sinds midden juni woon ik in Nederland met mijn gezin. Nu carpool ik drie keer per week met een collega naar ons kantoor in Den Bosch. De rest van de tijd werk ik vanuit huis.”

Foto erasmusbrug rotterdam

“Bij Sabaas zijn er geen beperkingen aan je functie. Je kunt hier een project van A tot Z zelf leiden."

- Ramesh Kandagatla – SAP Consultant

Nieuwe technologieën en gevarieerde taken

“Ik wilde bij Sabaas werken omdat ze heel vooruitstrevend zijn in het gebruik van nieuwe technologieën. Ze zijn koplopers in automatisering, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het gebruik van Terraform voor change management in de cloud. Dat kan en doet bijna geen enkele andere partij. Het is een heel opwindend vakgebied en ik ben blij dat ik dat hier kan leren.”

Een andere motivatie van Ramesh is de breedte van de functies bij Sabaas. “Bij Sabaas kan iedereen alles. Er zijn geen beperkingen aan je functie. Het is niet zo dat we allemaal specialisten zijn op een eigen eilandje. Integendeel, je kunt hier een project van A tot Z zelf leiden. Van het bouwen en opstarten van een applicatie tot en met het opleveren van de oplossing aan de klant. Dat vind ik heel leuk. Als je graag dingen leert, ben je hier op de goede plek.”

Rotterdam te voet verkennen

“Mijn vrouw en dochter zijn met me meeverhuisd naar Rotterdam. Ze vinden het hier heerlijk. Mijn dochter wil zelfs al niet meer terug. Als ik niet aan het werk ben, vind ik het heerlijk om met hen de omgeving te verkennen. We lopen veel door Rotterdam. Dat waren we niet gewend. In India stappen we voor alles op de motor of in de auto. Hier lopen en fietsen mensen veel meer. Dat proberen wij nu ook. Dat is bovendien een stuk gezonder! We willen natuurlijk ook de rest van het land nog ontdekken.”

Samenwerken als gelijken in een klein team

Ramesh is nog altijd blij met zijn keuze om bij Sabaas in Nederland te komen werken. “Bij Sabaas is je baas je gelijke. Ik ervaar geen hiërarchie en kan René en Sander alles vragen. We zijn maar met twaalf mensen, maar met dat kleine team realiseren we grote dingen. Ik leer hier dingen die ik bijna nergens anders zou kunnen leren!”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'I learn skills here that I can hardly learn anywhere else'

Who are the people of Sabaas? What do they do in a day? What drives them? And what do they enjoy in their free time? In this blog series we introduce all Sabaas employees one-by-one. This time: Ramesh Kandagatla, SAP Consultant at Sabaas.

Ramesh did his bachelors in Electronics and Communication Engineering. Since then, he has been working in the field of SAP basis administration for more than ten years handling support and implementation projects. “I technically support managed operations and perform the lifecycle management of SAP-applications and infrastructure for multiple clients. For the past four years, I did that for Deloitte USI. There I mainly worked for customers who run their ERP systems on-premise.”

A new challenge abroad

At the beginning of 2022 Ramesh saw that Sabaas had a vacancy open. “I was ready for a new challenge and always wanted to work abroad sometime. I had already known Sabaas partners Sander and René using a mutual contact. When I saw that they were looking for a consultant, I contacted them, and one thing led to another. I have been working for Sabaas from June 2022. During the first few weeks I worked from my hometown Hyderabad in India. I have moved to the Netherlands with my family in mid-June. Now I carpool three times a week with a colleague to our office in Den Bosch. The rest of the time I work from home.”

New technologies and varied tasks

“I wanted to work at Sabaas because they are very progressive in the use of new technologies. They are leaders in automation, as evidenced by using Terraform for change management in the cloud, for example. Almost no other party can and does this. It's a very exciting field and I'm glad I can learn it here."

Another motivation of Ramesh is the variety of tasks within the positions at Sabaas. “Everyone can do anything at Sabaas. There are no restrictions on your function. We are not all specialists on our own island. On the contrary, here I can lead a project from A to Z myself. From building and launching an application to delivering the solution to the client. I like that very much. If you like to learn things, you are in the right place at Sabaas.”

Exploring Rotterdam on foot

“My wife and daughter moved with me to Rotterdam. They love it here. My daughter already does not want to go back anymore. When I'm not working, I love to explore the area with them. We walk through Rotterdam a lot. We weren't used to that. In India we get on the motorbike or in the car for everything. Here people walk and cycle a lot more. That's what we're trying to do now. It's also a lot healthier! Of course, we also want to discover the rest of the country next.”

Working together as equals in a small team

Ramesh is still happy with his choice to work at Sabaas in the Netherlands. “At Sabaas, your boss is your equal. I don't experience any hierarchy and can ask René and Sander anything. We are only twelve people, but with that small team we achieve big things. I learn things here that I could hardly learn anywhere else!”

Gerelateerde blogs

Wil je meer over dit onderwerp lezen? Hieronder vind je soortgelijke artikelen:

Neety en Neha verhuisden een korte tijd geleden vanuit Mumbai, India, naar Nederland om bij Sabaas te komen werken. Ze delen met ons hun verhaal.

Nieuws
Sabaas

Sabaas

Wie zijn de mensen van Sabaas? Wat doen ze op een dag? Wat drijft ze? En waar genieten ze van in hun vrije tijd? In deze blogserie stellen we alle medewerkers van Sabaas een-voor-een aan je voor. Dit keer: Stan van den Broek, Senior SAP Basis Consultant bij Sabaas.

Meet the Team
Sabaas

Sabaas

Wie zijn de mensen van Sabaas? Wat doen ze op een dag? Wat drijft ze? En waar genieten ze van in hun vrije tijd? In deze blogserie stellen we alle medewerkers van Sabaas een-voor-een aan je voor. Dit keer: Danny Dagevos, Senior SAP Basis Consultant bij Sabaas.

Meet the Team
Sabaas

Sabaas

getInTouch.bodyImage.one.title

Wilt u meer informatie of advies over onze diensten? Neem dan contact op met onze expert Maarten!

+31 10 310 4060 Info@sabaas.com