Privacy verklaring

Hoe we omgaan met jouw gegevens

Pexels kevin paster 1923286

Sabaas B.V., kantoorhoudende aan de Bruistensingel 100, 5232 AC, Den Bosch, Nederland, en alle daaraan gelieerde ondernemingen (“Sabaas”, “wij”, “ons” of “onze”) neemt een zorgvuldige omgang met uw (“klant” of “u”) persoonsgegevens zeer serieus. Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Sabaas zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Lees dit privacy policy voordat u gebruikmaakt onze dienstverlening (de “Diensten”). Van onze Diensten maken deel uit: de website www.sabaas.com (“Website”), de detacheringsdiensten die wij aanbieden en onze software producten (“Producten”). Door gebruik te maken van (één van) de Diensten verklaart u zich akkoord met dit privacy policy.

In dit privacy policy wordt u inzicht gegeven in de gegevens die wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en wat wij met deze gegevens doen.

1. Gegevens die Sabaas verwerkt met het doel en de grondslag

In het kader van de Diensten verwerkt Sabaas de hieronder opgenomen persoonsgegevens voor de doeleinden en grondslagen zoals ook hieronder opgenomen.

A. Grondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen die zijn opgenomen in de Europese privacywetgeving:

  1. toestemming;
  2. 2. uitvoering van een overeenkomst met u;
  3. wettelijke plicht; en
  4. 4. gerechtvaardigd belang van Sabaas of een derde.

Onder gerechtvaardigde belangen verstaan wij onder andere: reclame, marketing, beveiliging, auditing, fraudeopsporing, (misdaad)preventie, (markt)onderzoek naar en analyse en verbetering van onze dienstverlening, intern beheer, juridische zaken en bedrijfshuishouding. Hieronder is steeds aangegeven welke grondslag van toepassing is op een specifieke verwerking.

B. De persoonsgegevens die wij verwerken en voor welk doel

Gebruik Website: Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze Diensten heeft Sabaas in ieder geval uw contactgegevens (voornaam, achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en woonadres) nodig. Grondslag 1. is van toepassing.

Dienstverlening: Als u onze Diensten afneemt hebben wij sowieso uw contactgegevens nodig. Indien u in het kader van onze dienstverlening toegang dient te verkrijgen tot een online klantomgeving van Sabaas, zullen wij naast uw contactgegevens ook uw username en wachtwoord (in versleutelde vorm) verkrijgen. Bovendien is het voor de financiële afwikkeling van onze dienstverlening voor ons van belang dat wij beschikken over uw betaalgegevens (betaalmethode en financiële gegevens zoals, bankgegevens); Grondslag 2. of 4. is van toepassing.

Informatieberichten: Sabaas kan uw contactgegevens (zoals hierboven gespecificeerd) gebruiken om informatieberichten (geen marketingcommunicatie) te sturen die noodzakelijk zijn om de Diensten te verlenen. Grondslag 2. is van toepassing.

Testen en analyses: wij gebruiken persoonsgegevens om te analyseren hoe geregistreerde Klanten de Diensten gebruiken. Dit omvat ook het gebruik van de gegevens om fouten en storingen op te sporen en te verhelpen. Grondslag 4. is van toepassing.

Gegevensaggregatie: om de verwerking van uw persoonsgegevens tot een minimum te beperken kan Sabaas uw persoonsgegevens samenvoegen of versleutelen om anonieme gegevens te creëren die vervolgens niet kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Grondslag 4. is van toepassing.

Gebruik en status van de Producten: voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u, verzamelen wij gegevens omtrent het gebruik van Producten (zoals website, abonnement op nieuwsberichten en evenementen). Afhankelijk van de verwerking is grondslag 1 van toepassing.

Naleving van (lokale) wetgeving: Sabaas kan, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan uiteengezet in dit privacy policy, bijvoorbeeld voor rechtshandhaving en in geval van een gerechtelijk bevel. Grondslag 3. is van toepassing.

Fraudeopsporing: Sabaas verwerkt uw persoonsgegevens voor fraudeopsporing en om fraude en misbruik te voorkomen. Als wij een redelijk vermoeden hebben van enige fraude, oplichting of criminele activiteit toerekenbaar aan u, of dit vaststellen, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt om te voorkomen dat u in de toekomst nog gebruik kunt maken van onze Diensten. Afhankelijk van de verwerking is grondslag 3. of 4. van toepassing.

Klantenservice: Sabaas kan uw persoonsgegevens verzamelen en delen om klantenservice te bieden. Sabaas kan bijvoorbeeld (telefonische) verzoeken verzamelen die door de klantenservice worden ontvangen en de gerelateerde antwoorden, tezamen met de andere contactgegevens (zoals hierboven beschreven) en eventuele overige gegevens van de Klant. Op deze manier kan Sabaas beter reageren op vragen. Afhankelijk van de verwerking is grondslag 1. of 4. van toepassing.

Marketing: voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving, kan Sabaas uw contactgegevens (zoals hierboven gedefinieerd) gebruiken voor marketingcommunicaties, zoals nieuwsbrieven. U kunt zich hiervoor op elk moment afmelden. De nieuwsbrief kan ook informatie en aanbiedingen van andere partijen bevatten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor onze nieuwsbrief. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt, tenzij u daar expliciete toestemming voor heeft gegeven, niet aan derden verstrekt. Afhankelijk van de verwerking is grondslag 1. of 4. van toepassing.

2. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving of wanneer wij van mening zijn dat het noodzakelijk en toegestaan is om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Wanneer u vragen heeft over de bewaartermijn van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact op via de contactgegevens hieronder.

Let op: u dient er rekening mee te houden dat Sabaas verzamelde gegevens te allen tijde in een geaggregeerde en anonieme vorm kan bewaren voor (markt)onderzoek, analyse en/of fraudebescherming. Grondslag 4. is in dit geval van toepassing.

3. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

In de gevallen zoals hieronder opgenomen is het Sabaas toegestaan uw persoonsgegevens te delen met derden.

Service providers: Sabaas kan uw persoonsgegevens delen voor de doeleinden zoals opgenomen in dit privacy policy met service providers waar nodig om de Diensten te verlenen namens ons, zoals hosting, data-analyse en opslag, betalingsverwerking, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuur, klantenservice, productontwerp, productdiagnostiek, e-maillevering, creditcardverwerking, auditing, en marketing. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met service providers die voldoende waarborgen bieden voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Afhankelijk van de verwerking is grondslag 2. of 4. van toepassing.

Bevoegde autoriteiten: Sabaas maakt persoonsgegevens bekend aan autoriteiten belast met wetshandhaving en andere overheidsinstanties, voor zover wettelijk vereist of strikt noodzakelijk voor de preventie, opsporing of vervolging van strafbare feiten en fraude. Grondslag 4. is van toepassing.

Overdracht: Sabaas kan uw persoonsgegevens aan derden overdragen in het geval van een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van bedrijfsonderdelen of faillissement van Sabaas. Sabaas vraagt in dat geval vooraf uw toestemming, indien dit is vereist onder de toepasselijke wetgeving. Grondslag 4. is van toepassing.

Indien bovenstaande organisaties worden aangemerkt als een verwerker onder de Europese privacywetgeving, dan sluiten wij met hen een verwerkersovereenkomst. Verwerking van uw persoonsgegevens vindt dan alleen plaats op onze instructie en onder onze verantwoordelijkheid.

4. Gebruik van cookies

Sabaas maakt op de Website gebruik van cookies. Door bij de cookiemelding van onze Website op “Ok” te klikken of gebruik te blijven maken van de Website, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt. Hieronder is meer informatie te vinden over de cookies die gebruikt worden door en via de Website en voor welke doeleinden.

5. Welke soort cookies worden gebruikt op de Website en voor welk doel

De Website maakt gebruik van de hieronder opgenomen verschillende soorten cookies voor de doeleinden zoals hieronder opgenomen:

Analytische cookies: dit zijn anonieme cookies waarmee Sabaas haar Website kan verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken, zoals informatie over de meest bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, mag niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt en wordt niet aan derde partijen doorgegeven.

Sessie cookies: sessie cookies zet Sabaas in tijdens uw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. Wij onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze Diensten op af.

Social media cookies: dit zijn cookies om de inhoud van onze Website te delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een pagina van de Website wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij u naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Tracking cookies: wanneer u hiervoor toestemming geeft, gebruikt Sabaas of een derde partij tracking cookies voor het volgen van uw bezoek aan de Website en eventuele andere websites om hiermee een profiel van u op te bouwen. Op basis hiervan kunnen op u afgestemde advertenties worden getoond.

Overige/onvoorziene cookies: door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat Sabaas niet altijd inzicht heeft in de cookies die via onze Website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde ‘embedded elementen’ bevatten (dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze Website getoond worden).

6. Specifiek overzicht van gebruikte Cookies

Hieronder treft u een overzicht aan van de op de Website gebruikte cookies.

_ga

Google Analytics

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt (verloopt na 2 jaar).

_gid

Google Analytics

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt (verloopt na sessie).7. Cookie-instellingen aanpassen of cookies verwijderen

Indien u niet wilt dat Sabaas cookies op uw (mobiele) apparaat plaatst, dan kun u het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van uw browser. Voor elke browser en elk (mobiele) apparaat, dient u uw instellingen separaat aan te passen. Let op: het is mogelijk dat na aanpassing van de cookie-instelling, sommige onderdelen van de Website niet langer (correct) kunnen worden gebruikt. Wanneer er door Sabaas cookies zijn geplaatst, dan kunt u deze ook verwijderen. Hoe dat moet, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Meer informatie over cookies vindt u op de website van de Consumentenbond.

Wanneer u op de Website cookies tegenkomt die wij hierboven niet hebben vermeld, dan vragen wij u vriendelijk dit aan ons te melden.

8. Beveiliging

Wij proberen er alles aan te doen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sabaas maakt hiervoor gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door Sabaas beheerde persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang van onbevoegden. Deze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen. De Website kan links bevatten naar externe websites die beheerd worden door andere ondernemingen. Het is mogelijk dat zij persoonlijke informatie verzamelen van mensen die hun website bezoeken. Sabaas kan geen garanties bieden omtrent het privacy beleid van externe websites en draagt geen verantwoordelijkheid voor die websites.

9. Uw rechten

U heeft op ieder moment het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder. Daarnaast is het mogelijk dat u zelf via de Website bepaalde gegevens kunt inzien, wissen of wijzigen. Tenslotte wijzen wij u erop dat u op basis van de Europese privacywetgeving verder nog de volgende rechten heeft:

- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen;

- inzage in de exacte persoonsgegevens die wij van u hebben;

- het laten corrigeren van foutieve gegevens;

- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

- intrekken van toestemming; en

- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Indien er ondanks onze inspanningen om de juistheid van persoonsgegevens te waarborgen, toch onjuiste informatie is opgeslagen, zullen wij deze op uw verzoek corrigeren.

10. Klachten

Wij helpen u graag verder in het geval van klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen u in het geval van een klacht contact met ons op te nemen via de contactgegevens hieronder. Op grond van de Europese privacywetgeving heeft u ook het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

11. Wijziging

Sabaas behoudt zich het recht voor dit privacy policy te wijzigen. De meest actuele versie van dit privacy policy kunt u te allen tijde op de Website terugvinden. Wij raden u regelmatig te controleren of er een geüpdatete versie beschikbaar is.

12. Contactgegevens

In geval van vragen over dit privacy policy of onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u per reguliere post contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Sabaas

Bruistensingel 100

5232 AC Den Bosch

1. Versie

Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 09-02-2022.

getInTouch.bodyImage.one.title

Wilt u meer informatie of advies over onze diensten? Neem dan contact op met onze expert Maarten!

+31 10 310 4060 Info@sabaas.com